Imprimir
III Congreso Internacional Historia a Debate Santiago de Compostela

III Congreso Internacional Historia a Debate
Santiago de Compostela, 14-18 de julio de 2004


Currculum


Vlkommen till Kerstin Sundberg

Kerstin Sundberg, f. 1951.

Disputerade 1993 vid Lunds universitet, historiska institutionen p avhandlingen Resurser och sociala relationer, och har sedan dess arbetat vidare med forskning, undervisning och handledning. Hon leder fr nrvarande forskningsprojektet MnniskorMaktModernitet. Sknska godsmiljer frn hgmedeltid till nutid. (Projektet avslutas 2003)

Hennes nya forskningsomrden r

I. Crosscultural studies 'Manorial worlds' in Europe - Plantations in the Old South. (Louisiana)

II. The historiography of jazzmusic, art and socio-cultural milieus in New Orleans

Forskning

Har medverkat i det tvrvetenskapliga forskningsprojektet Kan man leva p en degrd? Det r senmedeltida delggelse av Vadstena klosters grdar i Ydre hrad som srskilt behandlas. Projektet leddes av prof. Hans Andersson (medeltidsarkeologi. Lund) och prof. Mats Widgren (kulturgeografi, Stockholm)

Har genomfrt projektet Stat, stormakt och sterier. Agrarekonomisk utveckling och social integration i stersjomrdet.1500-1800. Ett av forskningsrdet finansierat projekt som resulterat i en publikation med samma namn samt mnga kontakter och samarbete med godshistorisk forskning i stersjregionen.

Medverkade i det nordiska Skogsbygdsprojektet "Kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder". Projektet var finansierat av NOS-H och leds av historiker Ingar Kaldal, Historisk Institutt, Universitetet i Trondheim. Mitt bidrag tar upp temat, nyttjande av skogens resurser i bondesamhllet, och har titeln "De hafver denna lilla furuskog s ofrsvarligt utda..." Om nyttjande av skog kultur och konflikt p Trolle-Ljungby gods gor 1700-1750.

Har medverkat med historisk dokumentation i RA-UV Syds, sknska byunderskningar av bl. a. Kyrkheddinge, Rya, Glumslv, Sby, Hljarp och by by. Detta har skett i samarbete med arkeologerna Stefan Kriig, Katalin Schmidt Sabo.

Har arbetat med ett tvrvetenskapligt seminarium fr agrarhistoria i Sydsverige. Det frsta seminarium gde rum den 22/4 1998 och tog upp temat Marken gare, brukare och socio-kulturella aspekter. En rapport frn seminariet kommer att finnas frdig i september mnad. Fljande konferenser har genomfrts Agrarsamhllets kriser frsrjning, uthllighet och omstrukturering; industrisamhllets agrarlandskapbevarande, vrd och vrde;

Medverkat i CORN-gruppens forskningsprojekt och publikationen angende Common lands in north west Europe.

Leder det mngvetenskapliga projektet MnniskorMaktModernitet. Sknska godsmiljer frn hgmedeltid till nutid. Fljande discipliner medverkar arkivvetenskap, ekonomisk historia, historia, konstvetenskap, musikvetenskap, kulturgeografi och landskapsarkitektur med inriktning p park och trdgrd. Se vidare antologierna Sknska godsmiljer; Work and Production on Manors in the Baltic Region; Gatehus och gatehusfolk i sknska godsmiljer under rubriken publikationer.

Publikationer

Monografier

Resurser och sociala relationer. Studier av ett lokalsamhlle i frndring 1600-1800 sterhaninge och Vsterhaninge socknar, Bibliotheca Historica Lundensis 76, Lund University Press, 1993.

Stat, stormakt och sterier. Agrarekonomisk utveckling och social integration i stersjomrdet.1500-1800

vriga vetenskapliga arbeten

"Sjlvbild och konfliktlsning hos 1600- och 1700-talens Haningebnder", i Bondens sjlvbild och natursyn. Skrifter om skogs och lantbrukshistoria nr 6, red. Bo Larsson, Nordiska Museet, Stockholm. 1994.

Kan man leva p en degrd? Lgerbovada under 1200- 1300-talet. Social struktur och jordbruksproduktion. Utvecklingen 1400-1500. Opublicerade delar av projektets slutrapport.

Historiska kllor till Kyrkheddinge, Kornheddinge, Mossheddinge, Hemmestorp och Vallby byars ldre historia. Del av Steg I rapport. RA-UV Syd. Kyrkheddinge- byunderskning.

Heddinge jordgande, socio-ekonomisk struktur och nringsinriktning. 1100-1700. Del av Steg II rapport. RA-UV Syd. Kyrkheddinge - byunderskning.

"De hafver denna lilla furuskogs s ofrsvarligt utda..." Om nyttjande av skog kultur och konflikt p Trolle-Ljungbys gods gor 1700-1750. Manus till en artikel i Nordiska skogsbygdsprojektets kommande publikation, 1998. NOS-H finansierat projekt.

"Medeltida huvudgrdar i Lgerbobygden ngra reflexioner ver en svrfngad verklighet p Arvid Gustafssons tid." // Frn stad till land. En medeltidsarkeologisk resa tillgnad Hans Andersson. Red. Anders Andrn, Lars Ersgrd och Jes Wienberg. Lund 2001.

"Kreativa traditioner." // Rig 20011.

"Hierarkier och sociala relationer p sknska gods ngra jmfrande aspekter." Skne kulturlandskab og landbohistorie // Bol og By. Landbohistorisk tidsskrift 20011.

"Inledning" // Sknska godsmiljer. Sknes Hembygdsfrbunds rsbok 2001. Red. Kerstin Arcadius & Kerstin Sundberg. Lund 2001.

"Some Aspects of Swedish Peasantry and Feudal Relationships during Early Modern Times." // Leibeigenschaft. Buerliche Unfreiheit in der frhen Neuzeit. Hg. Jan Klumann, Kln, Weimar, Wien. 2002.

"Some Reflections on the Peasants Relationship to Written Documents in Agrarian Society." // Writing Peasants. Studies on Peasant Literacy in early modern Northern Europe. Eds. Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt and Bjrn Poulsen. Landbohistorisk selskab. Auning 2002.

"Introduction", och "Work and Social Relationships Some reflections on instructions, correspondence and "suppliques" from the manors Hringe and Trolle-Ljungby." // Work and Production on Manors in the Baltic Sea Region. 1700-1900. Ed. Kerstin Sundberg. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria nr 16. Stockholm 2002.

"Nordic common lands and common rights. Some interpretations of Swedish cases and debates." // The management of common land in north west Europe, c. 1500-1850. Eds. Martina De Moor, Leigh Shaw-Taylor and Paul Warde. Turnhout 2002.

"1700-talets gatehusfolk vid Trolle-Ljungby grd" och "Sammanfattande reflexioner" // Gatehus och gatehusfolk i sknska godsmiljer. Red. Christer Lundh & Kerstin Sundberg. Lund 2002.

"Introduction comparative and conceptual analysis" och "Agrarian reformers on the question of serfdom and literacy in north-European manorial worlds." (20 s.) // Modernisation and Tradition in Manorial Societies. Eds. Tomas Germundsson, Kjell Hansen och Kerstin Sundberg. Ca. 550 s. Lund 2003. In Press.

Populrvetenskapliga arbeten.

Striden om skogen. Resurser och sociala relationer i Haningebygden p 1600- och 1700-talen. Sex socknars historia. Studier i Haningebygdens frgngna, Hanvedens frlag, Kristianstad. 1995.

"JolbronVgen genom skogen", Jordbro i tiden. En antologi om bebyggelse och bebyggare i Jordbro under 7000 r. Sex socknars historia. Studier i Haningebygdens frgngna, Hanvedens frlag, Kalix. 1996.

"Vgar till Bromllas historia. by by." RA-broschyr UV Syd. Lund 1999.

"Adelsvlde och bondeprotester." // Sknes renssans. Kulturens rsbok. 2000.

"Bjrkaskogen en omistlig herlighed" Om skogsbrukets framvxt p de sknska godsen.// Skogshistoriska Sllskapets rsskrift 2001.

"Hushllning och fredning av skog." // Slotten & Landskapet. Sknska kulturmiljer. red. Sten ke Nilsson. Stockholm 2002.

vrigt

Recensioner i Historisk Tidskrift.

HT 19881. Eljas Orrman. Bebyggelsen i Pargas, St Mrtens och Vemo socknar i Egentliga Finland under senmedeltiden och p 1500-talet.

HT 19903 Lars Holstein. Red. Det maritima kulturlandskapet kring Bottenviken. Artiklar och studier frn Bottenviksprojektet.

HT 20001 Bnder och herrar i europeiska storgodsmiljer ngra historisk- antropologiska perspektiv. Recension av tre antologier.

Jan Peters, Gutsherrschaft als soziales Modell. Vergleichende Betrachtungen zu Funktionsweise frhneuzeitlicher Agrargesellschaften. Hrsg Jan Peters, Red Axel Lubinski. Historische Zeitschrift Beihefte Band 18. Mnchen 1995, 501 s

Jan Peters, Konflikt und Kontrolle in Gutsherrschaftsgesellschaften.ber Resistenz- und Herrschaftsverhalten in lndlichen Sozialgebilden der Frhen Neuzeit. Hrsg Jan Peters, Red Barbara Krug-Richter & Martina Schattkowsky. Verffentlichungen des Max-Planck-Instituts fr Geschichte 120. Gttingen 1995, 433 s

Jan Peters, Gutsherrschaftsgesellschaften im europischen Vergleich. Hrsg Jan Peters, Red Axel Lubinski. Berlin 1997, 546 s

Recensioner i Scandia.

Scandia 19962. Lennart Andersson Palm. Mnniskor och skrdar. Studier kring agrarhistoriska metodproblem 1540-1770. Institutet fr lokalhistorisk forskning, skriftserie nr 4. Avhandlingar frn Historiska institutionen i Gteborg, 6. 1993. 335 s.

Scandia 19971. Kim Salomon. Rebeller i takt med tiden. FNL-rrelsens och 60-talets politiska ritualer. 390 s.

Scandia 19982 Ingar Kaldal. Veit og Gate. Daglegliv i Midtbyen i Trondheim 1880-1950. 514 s.

Scandia 19992 Lennart Andersson Palm. Gud bevare utsdet. 212 s.

Scandia 19992 Carl Johan Gadd, Lennart Andersson Palm, Lars Nystrm. Ett frnderligt agrarsamhlle. Vstsverige i jmfrande belysning. 294 s.

Scandia 19992 Red. Ulf Jorner, Svensk jordbruksstatistik 200 r. 228 s

Scandia 20002 Red. Ronny Pettersson, Skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika. Vad r skogshistoria, hur har den skrivits och varfr? 358 s

Recensioner i Ethnologia Scandinavica. A journal for Nordic Ethnology

The Dialectic of Education. Ethnologia Scandinavica Vol. 33 2003. Thomas Hjrup m.fl. Dannelsens dialektik. Etnologiske udfordringer til det glemte folk. Museum Tusculanums Forlag, Kbenhavns Universitet, 2002, 741 p.

Nationale symboler i det Danske Rige 1830-2000 del I och II. Museum Tusculanums Forlag, Kbenhavns Universitet, 2003. 480 resp 718 s, Ethnologia Scandinavica Vol. 34 2003.

Snd kommentarer till Kerstin Sundberg.Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad