Imprimir
Tema 9

Tema 9

Manuel Mosquera

Univ. Santiago de C.

Propostas para unha Historia do Medio.

A posible conciliacin entre Ecohistoria e Historia Xeral na anlise da documentacin medieval Lucense.

Nos paradigmas da actual historiografa contempornea calquera intento de aportar conceptos innovadores recibido de xeito ambigo polos profesionais da historia, resultando abertamente alentador para uns e desconsoladamente fragmentario para outros. Deste xeito a aceptacin que nos ltimos tempos est atopando o que se entende como Ecohistoria, ten que se enfrontar cunha serie de parmetros establecidos que dificultan calquera proposta innovadora que puidera chegar dende este campo. Tendo en conta o que vimos de comentar, a comunicacin que se presenta a este congreso tenta de establecer un esquema terico-prctico para traballar sobre un fondo documental. Prescindindo, a priori, dos resultados empricos, plantexmonos unha aproximacin s fontes para conseguir unha visualizacin previa daqueles procesos histricos que nos permitan dispoer a Ecohistoria, con plena lexitimacin, nun plano de cooperacin c Historia Xeral e nun plano de co-protagonismo dentro da historiografa contempornea. Para conseguir esta conciliacin, partimos neste traballo duns presupostos que rexeitan calquera tipo de radicalizacin das posturas. As, tentaremos propugnar unha Eco-Historia-Social que supere os parmetros da actual Historia Xeral en canto presunta fundamentacin dunha historia da sociedade que, sen embargo, non pasa de ser unha historia absolutamente antropocntrica. Por outra banda, a disposicin dos conceptos a partir dunha documentacin do perodo medieval concretado na anlise do fondo documental da catedral de Lugo- permite con facilidade prescindir das xustificacins habituais dunha Historia Ecolxica que en moitos casos tan s se xustifica en canto resposta crise medioambental da nosa poca contempornea ou como protesta contra o sistema de produccin establecido hoxe en dia.

Procuraremos as a consecucin dunha gua de traballo de cara a unha anlise das fontes que integre o medio natural dentro da historia social, en canto medio onde se desenrola a historia, e, tamn, en canto fundamento xeogrfico, econmico e xurisdiccional para a configuracin dunha sociedade que establece referencias, relacins e sistemas de administracin e goberno. Unha sociedade que coida o medio natural coma xeito de vida ou que, segundo o caso, o emprega como instrumento de poder.