Imprimir
MESA Q

MESA Q

FREN HERNNDEZ, OSCAR "O movemento obreiro: unha illa dentro da historiografa"

Univ. De Vigo

O que pretendemos con esta comunicacin facer unha anlise do tratamento do tema do movemento obreiro dentro da historiografa galega. Unha historiografa que ten centrado a sa atencin en outros mbitos esquecendo ao obreirismo que, nembargantes, foi e tratado por algns investigadores. As obras realizadas ao longo dos ltimos vintecinco anos, as como as lias de investigacin e a temtica, son puntos nos que reparamos ao longo do presente traballo.