Historia a Debate


HaD con Dionisio Pereira

 
 
[Nota: Enviar vuestros datos (nombre, institución, localidad y país) a [email protected] Podéis consultar el documento que se propone a la firma en el apartado de Academia Solidaria nuestra página web. C.B.]

 
Pilar Vázquez Rodríguez
D.N.I.: 34 248 869
Presidenta de Asociación Cultural Eira Vella
Betanzos
 
++++++++++++++++
 
Envio mi apoyo y solidaridad a Dionisio Pereira.
 
Javier Gonzales Skaric, arqueologo-etnólogo, Centro de Estudios rurales y de Agricultura
Internacional, Valencia - España
 
+++++++++++++++++
 
Va mi firma:
 
Noé Jitrik, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Literatura Hispanoamericana, Buenos aires, Argentina.
 
Vale, saludos
 
++++++++++++++
 
QUERO FACER CONSTAR O MEU APOIO A DIONISIO PEREIRA E Á LIBERDADE DE EXPRESIÓN E DE NVESTIGACIÓN.
 
NOME: FERNANDO PEREIRA GONZÁLEZ
OCUPACIÓN: BIBLIOTECARIO - REAL ACADEMIA GALEGA
LOCALIDADE: A CORUÑA - GALIZA
 
++++++++++++++++
 
Me adhiero a la defensa del historiador arriba citado. Mis datos son los siguietentes:
 
David Ruiz González
DNI 13476750
Catedrático emérito de la Universidad de Oviedo (Hiastoria Contemporánea).
 
++++++++++++++
 
Estimado Carlos:
 
Hago llegar mi adhesión a la campaña por la defensa del historiador Dionisio Pereira en su
lucha por la verdad histórica.
 
Luis O. Cortese
Miembro de Número
Academia de Historia de la Ciudad de Buenos Aires
 
++++++++++++++
 
MAR BERNAL RIVAS, UNIVERSIDAD PROFESORA DE HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA. UN SALUDO.
 
++++++++++++++
 
Adhírome á campaña de solidariedade:
 
ANSELMO LÓPEZ CARREIRA
34603475-K
Catedrático de Secundaria no IES "María Soliño" de Cangas de Morrazo, Profesor-Titor na UNED- Ourense, Doutor Vinculado no Instituto de Estudos Galegos "Padre Sarmiento"- CSIC
 
++++++++++++++++
 
Se xa ganou en primeira instancia non creo que perda o da Audencia e sucesivos. Pero, como sempre, aquí vai o meu apoio como hstoriador e Profesor de Historia Contemporánea da Universiade de Vigo ao absurdo problema xudicial que parece que segue a ter o meu vello amigo Dionisio Pereira.
 
ALBERTO VALÍN FERNANDEZ
PROF. TITULAR DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DA UNIVERSIDADE DE VIGO
UN saúdo solidario de Alberto Valin
 
+++++
 
Manifiesto mi solidaridad con Dionisio Pereira: José Gómez Alén: 35958324- Catedrático e
historiador.
 
+++++++
 
Presento mi apoyo al historiador Dionisio Pereira.
 
Miguel Ángel del Arco Blanco
Departamento de Historia Contemporánea
Universidad de Granada
ESPAÑA
 
++++++++++
 
Julio Prada Rodríguez
Facultade de Historia
Universidade de Vigo
Campus As Lagoas
32004 Ourense
 
+++++++++++++
 
Fundación 10 de Marzo
Polígono do Tambre
Vía Pasteur 45 B
15890 Santiago de Compostela
 


 

Volver