Historia a Debate


HaD con Dionisio Pereira

 
[Nota: Enviar vuestros datos (nombre, institución, localidad y país) a [email protected] Podéis consultar el documento que se propone a la firma en el apartado de Academia Solidaria nuestra página web. C.B.]
 

André Pena Graña doutor en arqueoloxía e historia antiga Historiador arqueólogo e arquiveiro do concello de Narón
DNI 32619807B
Expresa o seu apoio ao esclarecemento da verdade e á recuperación da memoria histórica
Narón 12 maio 2008

++++++++++++++++++

Mikel Aizpuru, Universidad del país Vasco, Profesor Titular de Universidad

++++++++++++++++

Mediante este correo hago saber mi apoyo al profesor Dionisio Pereira

Edurne Beaumont Esandi
Profesora de Geografia e Historia de Secundaria (Instituto Eunate de Pamplona-Iruñea)
Miembro del Colectivo Memoriaren Bideak/Los Caminos de la Memoria, de Navarra

+++++++++++++++++

A asociación Memoria Histórica Democrática, con sé no concello de Ferrol, acordou na súa última asamblea, amosar públicamente a súa soliedariedade con Dionisio Pereira, polo asunto xa amplamente coñecido, do que como secretario a davendita entidade dou fé.

Enrique Barrera Beitia.
secretario de Memoria HIstórica Democrática.

+++++++++++++++++++

Incorporad mi nombre a la lista a favor de Dionisio:
CARLOS RAMOS JAQUOTOT
Director Fundación Salvador Seguí-Madrid

++++++++++++++

Todo mi apoyo a Dionisio Pereira:

Mirta Núñez Díaz-Balart
DNI 00418973M
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de CC.Información
Depto. Historia de la Comunicación Social

+++++++++

Nire elkartasuna Dionisio Pereirarekin eta adierazpen askatasunaren alde.
Mi solidaridad con Dionisio Pereira y por la libertad de expresión.

Miren Agurtzane Senar Lizarraga
Gizarte irakaslea, Jaso ikastola
Geronimo de Ustaritzeko kidea

Iruñea, Nafarroa

++++++++++++
 

Volver