Historia Inmediata


HaD con Raúl Dargoltz

 
Carlos, por favor apunta o meu nome como asinante desta carta, porque nesta ocasion non vexo como facelo eu mesma. Bicos,

Mª Luz Pintos Peñaranda
Facultade de Filosofía
Universidade de Santiago