Imprimir
III Congreso Internacional Historia a Debate Santiago de Compostela

IV Congreso Internacional Historia a Debate
Santiago de Compostela, 15-19 de diciembre de 2010

Direccin


Ponencias aceptadas


Mesa Redonda K. Historiadores e Memoria Histrica.

Autor:

Lourenzo Fernndez Prieto (Universidade de Santiago de Compostela)

Ttulo:

Historia aln da Memoria: das vtimas aos verdugos

Resume:

O esquecemento do terror asociado ao golpe de estado de 1936 e da posterior guerra e mis Ditadura franquista, sancionado na Transicin posterior a 1975, tivo e ten un sentido hoxenda, pero o problema sempre o presente non o pasado. E no presente o esquecemento non ten sentido dende o punto de vista democrtico, dos dereitos humanos ou dos valores da paz e o pacifismo. E menos anda dende o punto de vista historiogrfico.

Necestase construir unha nova interpretacin do pasado baseada nun novo coecemento profesional do pasado oculto, deformado e manipulado.
Revisitar historiogrficamente golpe de estado, guerra e franquismo. Neste contexto o actual e creativo afn pola memoria basase no sentimento familiar dos supervivintes e no tranxeracional dos netos e netas; tamn nunha vontade poltica evidentemente ambgua- que leva facendo poltica coa memoria dende a transicin, pero que incapaz de promover poltivas da memoria altura do pasado e do presente democrtico, como evidencia a denomnada Lei da Memoria histrica, incapaz de anular os xuizos do golpe e do franquismo e xa que non de favorecer esclarecementos e reparacins- cando menos de impedir a causa contra o xuiz Garzn.

Unha das razns desta incapacidade podera ser a carencia dun fundamento historiogrfico -dunha idea da democracia, dun metarrelato histrico- sobre aquel pasado, adecuado ao presente e os seus valores: democracia, dereitos humanos, pacifismo. O proceso asociativo, popular e poltico definido como recuperacin da memoria histrica, desenvolvido nos ltimos dez anos e capaz de remover conciencias e academias, non abonda dende o meu punto de vista para construir ese novo metarrelato que anda est por construir profesionalmente e asumir polticamente. Ese esforzo, ademais de requerir un novo acopio de informacin e datos, esixe temn avanzar nas preguntas con rigor e, entre elas, compre completar a indagacin engadindo ao coecemento e investigacin sobre as vtimas, o valor historiogrfico que o coecementoe investigacin sobre os verdurgos pode deitar no coecemento daquel proceso histrico.