Imprimir
MESA Q

MESA Q

VENTURA, JOAQUIM "A historiografa galega a debate". ' Unha aproximacin extragalaica historiografa galega'.

(Barcelona)

Galicia o nico territorio da pennsula ibrica que non trocou de denominacin desde a sa aparicin na historia anda que, por unha desas paradoxos da vida, nunca tivo unha existencia poltico-administrativa de seu. Por iso, as primeiras "Histrias de Galicia" -mesmo en forma de crnicas, anales, etc. -non teen mis de sculo e medio de existencia e foron a contracorrente da historiografa dominante, a espaola.

Cando comenzaron a gaarse cotas de normalidade -por mnimas que fosen- a historiografa galega tamn comenzou a participar delas. Dous camios foron os que colleu: a visin de Galicia en tanto que particularismo no conxunto hispnico e a construccin dunha historiografa nacional desde o nacionalismo. Cando esta segunda opcin tivo un obxectivo divulgativo xa que logo para recuperar a identidade como pas- correu o risco, callado de inmediato, de facer unha histria de Galicia en funcin exclusiva do referente nacionalista: a nica histria posible de Galicia era a historia do galegismo e o resto era histria espaola e/ou histria contra Galicia.

A mia experiencia no intre de achegarme cultura galega desde un mbito territorial extragalaico, topou co valeiro desa histria -e , en consecuencia, dunha historiografa- que analisase o que aconteceu en Galicia aln do espacio estrictamente nacionalista. Unha verdadeira historiografa galega, mesmo nacional, debera extremar o rigor , rachndo con eses tpicos, coma o dos "sculos escuros", que liquidan tres sculos en catro pxinas. O obxectivo do tema sera trazar algunhas propostas para que ese rigor fose posible na anlise histrica de Galicia, tanto nunha dimensin espacial como temporal.